III Premi de llibre Gastronòmic

Informació

Tindrà finalitat d’incentivar i promocionar la lectura, la innovació i la preservació del patrimoni culinari i gastronòmic com a element històric i social a través d’edicions adreçades al públic general.

Es consideraran obres gastronòmiques, als efectes de les presents bases, aquells llibres que s’ubiquen en els més diversos gèneres de ficció i no-ficció, amb la gastronomia com a referent: receptaris, guies culinàries, novel·les, llibres il·lustrats, assajos, etc. Podran optar al Premi de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza l’1 de setembre de 2018. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de setembre de 2018. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc el mes de novembre de 2018.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:
onada@onadaedicions.com
tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Definició i objecte del concurs

1. El III Premi de Llibre Gastronòmic vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet gastronòmic com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat: el potencial gastronòmic del territori, que vol dir potencial turístic i, per tant, econòmic. Es consideraran obres gastronòmiques, als efectes de les presents bases, aquells llibres que s’ubiquen en els més diversos gèneres de ficció i noficció, amb la gastronomia com a referent: guies culinàries, novel·les, llibres il·lustrats, assajos, etc.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3. L’extensió no ha de ser inferior a 110.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de temàtica gastronòmica, i se’n valorarà l’originalitat de la proposta, l’interès dels continguts, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra i les il·lustracions i, sobre tot els que es fonamenten en els següents principis i valors que haurien de regir la gastronomia d’un territori:

-Compromís amb l’agricultura. Reconeixement de la feina del llaurador i de totes les persones que “produeixen” allò que ens alimenta.

– Preservació del paisatge. Entès el paisatge com la terra que proveeix els ingredients de la cuina i que amb la seva singularitat ens imprimeix caràcter a cada poble, regió o territori.

-Respecte pel medi ambient. Amb una cuina cada cop més sostenible i conscient amb el seu impacte mediambiental.

-Promoció de l’alimentació saludable. Una alimentació basada en els productes mediterranis, amb les quantitats apropiades de cada aliment i de manera equilibrada.

-La recerca del sabor. L’habilitat de conjugar els punts anteriors sense renunciar a la recerca del plaer.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar l’obra acabada. Aquesta informació s’aportarà en suport PDF.

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Jurat

7. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la gastronomia. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Membres del jurat

Juanjo Roda Martínez

(Vinaròs, 1975) estudia hoteleria i turisme a l’Escola Costa Azahar de Castelló de la Plana. Guanya el Premi Auguste Escoffier de Château-Gontiere (França) al millor jove cuiner d’Europa i emprèn viatge per conèixer restaurants i cuiners de reconegut prestigi a escala nacional i internacional. Treballa al Fòrum Gastronòmic com a coordinador d’activitats amb cuiners com Carme Ruscalleda, Joan Roca o Ferran Adrià. Durant catorze anys s’ha encarregat de la tasca d’investigació gastronòmica al restaurant Les Moles d’Ulldecona, premiat amb una estrella Michelin. Des del 2002 és director tècnic del Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs. En l’àmbit de la docència, imparteix en un institut de formació professional de cuina i gastronomia i en centres com Consells Comarcals, el Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB o en Escribà Academy de Barcelona. Col·labora en mitjans de comunicació i ha publicat Els dolços i els salats als forns de Vinaròs (2010) i La cuina del mercat de Vinaròs (2011). Ha guanyat el II Premi de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló per La cuina de la gent de la mar. Els ranxos a la barca.

Carme Queralt

(Tortosa, 1959) és antropòloga. És conservadora d’etnologia del Museu Comarcal del Montsià. És autora de recerques, llibres i articles científics i tècnics, i també comissària, documentalista d’exposicions i coordinadora de jornades i congressos sobre patrimoni popular i sobre jocs tradicionals.. Ha publicat diversos receptaris sobre la cuina tradicional de les Terres de l’Ebre.

Avelino Ramón

Membre del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló. Va nàixer al Coratxà, a la Tinença. Va estudiar en l’Escola d’Hostaleria Costa de Azahar i es va formar en la cadena Sofitel (França), l’hotel Monte Picayo (València), Nina y Angelo (Castelló) i l’Escola Superior Jean Ferrandi de París. L’any 2007 va inaugurar el Restaurant Daluán a Morella. En el camp de la docència, és professor tècnic de cuina i gastronomia en el CIPFP de Benicarló.