III Premio de Narrativa Memorialística

Información

Tindrà la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura i preservar la memòria històrica i social a través d’obres de literatura memorialística adreçades al públic general. Es consideraran obres de literatura memorialística aquells llibres que s’ubiquen en gèneres com l’autobiografia, la biografia, la crònica, les memòries, el dietari, l’epistolari, etc.

Podran optar al Premi de Literatura Memorialística Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Se seleccionaran exclusivament les obres de literatura memorialística, i se’n valorarà l’interés del personatge, l’interès dels fets, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generales

1. L’obra premiada serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza l’1 de setembre de 2018. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de setembre de 2018. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc el mes de novembre de 2018.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:
onada@onadaedicions.com
tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específicas

Definició i objecte del concurs

1. Es consideraran obres de literatura memorialística, als efectes de les presents bases, aquells llibres que s’ubiquen en gèneres com l’autobiografia, la biografia, la crònica, les memòries, el dietari, l’epistolari, etc.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi de Narrativa Memorialística Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure dins dels gèneres enumerats, escrites en valencià.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3. L’extensió no ha de ser inferior a 180.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 300.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de literatura memorialística, i se’n valorarà l’interés del personatge, l’interès dels fets, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar l’obra acabada. Aquesta informació s’aportarà en suport PDF.

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació. L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció del catàleg d’Onada Edicions vinculada al gènere corresponent del llibre.

Jurat

7. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Miembros del jurado

Antoni Bassas

(Barcelona, 9 de noviembre de 1961) es un periodista y guionista de radio y televisión catalán. Empezó a trabajar en la radio con dieciséis años, en la emisora Ràdio Joventut. Posteriormente se licenció en Ciencias de la Información en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fue uno de los creadores de la versión radiofónica de Alguna pregunta més?, por el cual ganó un Premio Ondas el 1997. Con El matí de Catalunya Ràdio fue líder de audiencia durante catorce temporadas seguidas, El año 2009 se incorporó a la Televisión de Cataluña como corresponsal en los Estados Unidos y desde el 2013 forma parte de la dirección del diario Ara.

Manuel Milián i Mestre

(Forcall, Ports, 1943) es un político, periodista y escritor valenciano que ha desarrollado la mayor parte de su vida en Cataluña. Se licenció en geografía e historia en la Universitat de Barcelona el 1965. Se dedicó al periodismo, colaborando inicialmente en Radio Morella en los años 1963-1965 y después en el Noticiero Universal (1966-1970), Tele/eXpres (1970-1973), Diari de Barcelona (1975-1980) y fue miembro fundador y directivo de El País (1974-1977). También ha colaborado en Las Provincias y La Vanguardia. Políticamente, ya en el 1970 había colaborado con Manuel Fraga Iribarne cuando era ministro. El 1974 fundó el Club Àgora y el 1976 Reforma Democràtica de Catalunya. El 1980 fue uno de los fundadores de Solidaritat Catalana. En las elecciones generales españolas de 1989 fue elegido diputado por el Partido Popular. Ha compuesto un libreto de ópera, El Misterio de los Tiempos, con Carles Santos. Colabora en prensa, televisión y radio, como los programas L’oracle de Catalunya Ràdio, Els matins de Televisió de Catalunya y 8 al día de 8tv.

Josep Santesmases i Ollé

(Vila-rodona, Alt Camp, 1951) ha publicado varios estudios de historia y ensayo. Es presidente de la Coordinadora de Centros de Estudios de Habla Catalana y del Centro de Estudios del Gaià, vicepresidente segundo del Instituto Ramon Muntaner y codirector de las revistas Plecs d’Història Local y La Resclosa.

En poesía, ha publicado El món des de l’agut (2011), Entre el cel i la terra (2013) [ilustrado por 53 artistas], Nadala del Portal (2013) y Gramàtiques de tardor (2015). En prosa, Riu Avall. Recull d’articles.  1986-2002 (2002), Santes Creus i les terres del Gaià. Proses pintades (2006) [ilustrado por Joan Cunillera], Viatge literari per la vall del Gaià. Les terres altes (2008), Quarts i hores I. Societat i política (2012), Ai fill que no et regalimi la salsa! (2013) y Quarts i hores II. Terres, llocs i paisatges (2014).

Ha ganado el II Premio de Narrativa Memorialística Ciutad de Benicarló por Els paisatges trobats.