Faqs

BASES GENERALS

Poden participar els menors d'edat?

Sí, les bases no marquen límits d’edat. Però, en el cas de que hi participe un/a menor, a la part corresponent a les dades personals s’han d’incloure els del pare/mare/tutor legal, així com un escrit en el que aquest pare/mare/tutor legal consentisca la participació del/ de la menor.

S'accepten originals que arriben a Benicarló passat el termini?

Sí, la data que marca entrar en termini és la d’enviament, és a dir, la del matasegells o la d’albarà de missatgeria, sense perjudici de quan aplegue al Registre de l’Ajuntament de Benicarló.

Què ha d’incloure el document descriptiu del projecte?

És un document lliure que ha de contindre les indicacions que l’autor/a considere pertinents per a que el jurat puga interpretar l’original o bé que ho puga tindre en consideració a l’hora de valorar-lo. Parlem d’intencions, motivacions, objectius, referències, etc.

Aquest document s’ha d’incloure al USB juntament els materials originals.

Puc saber si l'original ha arribat al Registre de l'Ajuntament de Benicarló?

No avisem als participants de la rebuda dels originals, atès que ens obligaria a obrir la plica abans de la resolució. No obstant això, sí s’avisa a tots els participants, mitjançant correu electrònic, un cop el jurat ha fet la seua valoració i coneixem els treballs guanyadors.

Què hi passa si l'USB dóna error i no es poden visualitzar els documents?

En aquest cas extraordinari, una persona que no forma part del jurat ho notificarà a l’autor/a, havent-hi un termini de subsanació.

PREMI D’ÀLBUM INFANTIL IL·LUSTRAT

Què són les guardes de l'àlbum il·lustrat?

Les guardes són les pàgines interior de la coberta i la contracoberta, és a dir, la doble pàgina que obre i tanca el libre. Sovint s’il·lustren amb un motiu inspirat en els dibuixos del llibre.

Es pot participar amb un àlbum finalitzat? En aquest cas, cal enviar les tres il·lustracions acabades?

Sí es permet la participació d’un àlbum il·lustrat que l’autor/a el considere finalitzat, sempre i quan complisca les condicions marcades a les bases.
En aquest cas, d’igual manera l’autor/a haurà d’enviar tres il·lustracions, a la seua elecció i en arxius separats als de la maqueta, que es consideraran com les mostres d’il·lustracions acabades.

PREMI DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

El Premi de Divulgació Científica accepta originals de matèries de ciències socials?

Sí, s’accepten originals de qualsevol disciplina del saber.