III Premi de Divulgació Científica

Informació

Tindrà la finalitat d’incentivar i promocionar el coneixement a través d’obres de divulgació científica adreçades al públic general. Es consideraran obres de divulgació científica, als efectes de les presents bases, aquells llibres de difusió popular del coneixement científic i tecnològic. Podran optar al Premi de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès.

Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i se’n valorarà l’interès científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

L’obra guanyadora es publicarà dins de la col·lecció ‘La Nau’ del catàleg d’Onada Edicions.

Dotació econòmica:  s’estableix un premi únic de 5.000 €. 

Bases generals

1. L’obra premiada serà publicada durant els 2 mesos posteriors a l’anunci del veredicte, i per a tal efecte es firmaran els respectius contractes d’edició. Els guanyadors autoritzen a l’Ajuntament els drets de reproducció, divulgació pública i edició del llibre, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a, per un període de 10 anys.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

2. L’autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l’obra finalitzada dins del mes posterior a l’anunci del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.

3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

Presentació i identificació dels treballs

4. Les obres que opten als premis es trametran al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 – 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50). L’enviament es farà amb un SOBRE A que contindrà el treball en suport informàtic dins d’una memòria USB. En l’anvers del sobre s’especificarà el nom del premi al qual s’opta, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Com a remitent hi constarà el pseudònim i l’adreça de l’autor. El SOBRE B es presentarà tancat dins del sobre A. En Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org l’anvers del sobre s’especificarà el títol de l’obra, el pseudònim utilitzat i un número de telèfon de contacte; i, a l’interior, hi constarà el document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l’adreça postal, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

5. El termini de presentació d’originals s’obri amb la publicació d’aquestes bases i finalitza l’1 de setembre de 2018. No s’admetran obres amb registre d’entrada posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de setembre de 2018. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

6. El lliurament dels premis i la presentació de les obres guanyadores tindrà lloc el mes de novembre de 2018.

7. En el cas d’haver-hi una incidència tècnica amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per enviar de nou l’obra, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Benicarló i seguint els canals que s’indicaran a tal efecte.

8. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l’adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

9. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota. Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:
onada@onadaedicions.com
tel. (+34) 964 47 46 41.

Bases específiques

Definició i objecte del concurs

  1. El III PREMI DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA vol situar la ciutat de Benicarló com a capital cultural del territori. Així, entenem el fet cultural com un motor de desenvolupament imprescindible. És per això que neix amb vocació d’excel·lència i, per tant, de projecció nacional, estatal i internacional. A més a més, cal sumar el valor afegit que aporta aquesta modalitat: la ciència com a promoció del talent.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès.

Criteris objectius per a l’atorgament dels premis

3. L’extensió no ha de ser inferior a 150.000 caràcters (amb espais inclosos) ni superior a 250.000 caràcters (amb espais inclosos). Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i se’n valorarà l’interès científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge emprat a l’obra.

4. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i les imatges per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar l’obra acabada. Aquesta informació s’aportarà en suport PDF.

Premi

6. S’estableix un premi únic de 5.000 €, en concepte dels drets d’autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l’autor o els autors presenten l’obra acabada per a la seua publicació.

Jurat

7. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la divulgació científica. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

Membres del jurat

Martí Domínguez

(Madrid, 1966) escriptor i articulista, és doctor en Biologia, professor titular de Periodisme de la Universitat de València i director de la revista Mètode. Escriu en diferents mitjans de comunicació, com ara El Temps, La Vanguardia, Ara, Levante-EMV i El País. Una part dels seus articles està aplegada als reculls Peiximinuti i Bestiari. Com a novel·lista, és autor de Les confidències del comte de Buffon, guanyadora dels premis Andròmina, Crexells i de la Crítica de la Universitat de València; El secret de Goethe, Premi Prudenci Bertrana i de la Crítica de la Universitat de València; El retorn de Voltaire, que va rebre el Premi Josep Pla; El fracassat, on novel·la la vida de Paul Cézanne, i finalment de La sega, Premi de la Crítica Catalana, Premi de la Crítica Serra d’Or, Premi Amat-Piniella i Premi dels Escriptors Valencians. També ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme per la seua tasca com a director de Mètode. Amb el seu assaig El somni de Lucreci. Una història de la llibertat del pensament va rebre el XXXIV Premi Carles Rahola. Guanyador del II Premi Internacional de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló per Veus de ciència. Incitacions a la lectura científica.

Jaume Barberà

(Mollet del Vallès, 1955) és un directiu i presentador de televisió català que va treballar durant 30 anys a TV3 fins al 31 de juliol de 2016. També ha col·laborat i col·labora en tertúlies a l’emissora de ràdio RAC1. Des del 2014 i fins al 2016, va dirigir i presentar el programa del canal 33, Retrats. Jaume destaca especialment en la seva feina de presentador de televisió al capdavant de programes com Singulars, Els Matins, Bon Dia Catalunya, Paral·lel, i Retrats, programes d’entrevistes a personalitats rellevants del panorama social, polític i cultural del moment. L’any 2012 publicà Singulars. Escoltar per aprendre, un llibre que recollia les entrevistes més destacades del programa que presenta al canal 33 de Televisió de Catalunya.

L’any següent, publicà S’ha acabat el bròquil, un llibre divulgatiu que tracta sobre els temes socials i vitals claus en l’actualitat: la crisi, el capitalisme financer i de casino, la independència de Catalunya, la voracitat del neoliberalisme, el periodisme i l’esperit del 15M, entre altres. S’ha acabat el bròquil va ser el llibre més venut del genère no-ficció de Sant Jordi el 2013

El 2016 publicà el seu últim llibre, (In)satisfets, un llibre que critica la dependència en la societat catalana de les substàncies hipnosedants mitjançant entrevistes a professionals reconeguts de l’àmbit de la salut física i mental.

Sergi Querol

(Benicarló, 1965) és un expert mundial en teràpia cel·lular i sang de cordó gràcies a les nombroses investigacions realitzades sobre la matèria en centres com l’Institut d’Investigació Anthony Nolan de Londres (on ha exercit com a director del Banc de sang de cordó), el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (on exerceix com a facultatiu hematòleg) o l’Institut de Recerca Oncològica de l’Hospital Duran i Reynals. Actualment és el director mèdic i tècnic del Banc de Cordó de Barcelona.

Format com a metge especialista en hematologia i hemoteràpia a l’Hospital de Bellvitge, el doctor Querol participa activament de diverses societats científiques i professionals. És membre de Netcord, a Holanda, la Fundació Internacional de Bancs de Sang de Cordó. També participa en la Fundació per a l’Acreditació de la Teràpia Cel·lular d’Omaha (Estats Units). És membre del Grup Europeu per al Trasplantament de Sang i Medul·la Òssia i participa com a responsable del grup de treball de sang de cordó en l’Associació Mundial de Donants de Medul·la Òssia.

Les principals contribucions del doctor Querol han estat el desenvolupament de primer model de doble trasplantament de cordó utilitzant una segona unitat de cordó o el desenvolupament del sistema automàtic de descongelació de sang de cordó previ al trasplantament. També ha contribuït a establir el primer banc públic gestionat per una fundació al Regne Unit.

És autor, a més, de nombrosos textos científics en les millors revistes especialitzades en trasplantament de medul·la òssia i ha estat ponent invitat i participant en nombrosos congressos i reunions nacionals i internacionals sobre trasplantament de medul·la òssia, teràpia cel·lular i sang de cordó.